logo DEEP GREEN PROJECT
 Szofi Algorithmic Research Inc. (Budapest), SzofiUSA Inc. (New York)
picture
Deep Green Project

A 2014-ben indult projekt egy olyan komplex rendszer megvalósítását tűzte ki céljául, amely a "Tiszta Élelmiszer" koncepció mentén, a környezetterhelést minimalizáló, a növényvédő szerek használatából adódó toxikus hatásokat kivédő termelési és forgalmazási keretrendszert valósít meg.

A komplex rendszer több, egymástól elkülönülten is használható, de egymással összekapcsolt adatbázis- és szakértői alrendszerből áll. Ezek az alrendszerek a következők

- Peszticid adatbázis
- Növény- és talajvédelmi szakértői rendszer
- Termeléstámogató, termelés monitoring rendszer
- Élelmiszer monitoring rendszer

A rendszer tervezését és kivitelezését a Szofi Algorithmic Research Kft végzi. A komplex informatikai rendszer újdonságain túl, maga a projektmenedzsment is több innovatív komponenst tartalmaz.

A rendszer kiépítése során a Szegedtől 20-30 kilométeren belüli mezőgazdasági termelőkkel szorosan együttműködve, a valós piaci mechanizmusokba történő azonnali integráció is megtörténik. Ezt a feladatot az Almateszem.com alprojekt látja el.

A szigorú monitoring rendszer biztosítja azt, hogy a rendszert használó kereskedők piacterébe csak szigorúan ellenőrzött élelmiszerek kerülhessenek.